Grundläggande information om takreparationer

Ett läckande tak är troligtvis alla husägares värsta mardröm. Inte nog med att dessa problemen är frustrerande, de kan även vara väldigt kostsamma då det är en stor risk att hela byggnadens struktur och integritet äventyras. Men när det gäller skador med taken, så är det viktigt att omedelbart åtgärda problemet. Anledningen till detta är att de flesta mindre skador så småningom orsakar stora skador om de inte åtgärdas i tid genom att anlita någon för att boka takomläggningstjänst i stockholm. I den här korta artikeln lär vi dig hur du identifierar eventuella skador på ditt tak och ger dig råd om hur du ska hantera situationen.

Vilka är de vanligaste tecknen för läckande tak?

Ibland kan det vara uppenbart att taket har skador och läcker. Men andra gånger kan problemet vara väldigt litet och svårt att se med blotta ögat. Det är viktigt att poängtera att man ibland behöver anlita professionella takfirmor för att grundligt inspektera taket. Men det finns några enkla första steg du kan ta för att inspektera om du har skador på ditt tak.

  1. Du har vattenläckor på taket

Om du har märkt ett stort, blött område på ditt tak, är det mycket troligt att det finns ett problem med en läcka i taket. Dessa områden är vanligtvis cirkulära och blir bruna/svarta när problemet kvarstår.

  1. Upptäcker droppar av vatten från taket

Ett annat vanligt problem är om du ser fukt på väggarna och vatten som droppar från innertaket. Om så är fallet är risken stor att du har en läcka som du måste kontrollera omedelbart.

  1. Mögel på väggarna

En annan indikation på att du har problem med taket är att du ser mögel på ytterväggarna eller ditt tak. Det kan bland annat bero på att rännorna eller stupröret inte fungerar som det ska och läcker vatten. read more