VVS är en förkortning för värme, ventilation och sanitet, vilket berättar om de delar som en VVS-montör arbetar med. Kort sagt hanterar en VVS-montör (anlita vvs stockholm) allt som har med vatten- och avloppsledningar att göra. En montör både installerar och underhåller anläggningar för värme, vatten och avlopp i byggnader. Det är ett brett yrke som kräver mycket kunskap och noggrannhet. Skulle något bli fel kan det leda till förödande konsekvenser som exempelvis vattenläckor. Det tar därmed några år innan man blir färdig VVS-montör. Branschen har stor efterfrågan på folk. Detta då många montörer är äldre, och det krävs nya inom branschen som tar över när den äldre generationen går i pension.

Utbildning för VVS-montörer
VVS-montör är ett nytt ord för rörmokare eller rörläggare. Yrket är otroligt viktigt då alla byggnader med ett fungerande värme- och vattensystem behöver en rörmokare. Under gymnasiet kan man välja att läsa el- och energiprogrammet. Det programmet ger en väldigt bra grund till yrket samtidigt som man efter gymnasiet kan välja flera olika branschinriktningar. Vill man börja utbilda sig efter att man är tjugo år finns det två olika alternativ. Det ena är att gå en tvåårig yrkesutbildning. Yrkesutbildningar erbjuds utefter behovet på marknaden, vilket innebär att man ofta får en anställning efter slutförd utbildning. Under en yrkesutbildning kombinerar manKran - VVS teoretisk kunskap med LIA-praktiker. Det är ett bra sätt att både få testa på branschen och dessutom få ihop några lärlingstimmar under skolgången. Efter utbildningen behöver man få ihop sina resterande lärlingstimmar innan man får göra ett yrkesprov. Ett annat sätt som tar lite längre tid är att ta ett jobb som lärling direkt. Det beräknas ta cirka fem år innan man blir färdig genom att bara arbeta som lärling, men det är ett utmärkt alternativ för den som inte gillar att plugga teori.

Yrkesprov för certifiering
För att få arbeta självständigt och anses vara en färdig VVS-montör måste man klara ett yrkesprov. Yrkesprovet talar om att man besitter den kunskap som krävs för att kunna arbeta självständigt. Yrkesprovet tar två dagar att genomföra. Provet består utav en installation med vanligt förekommande problem. Bedömningen av provet görs på plats av en provledare. Blir man godkänd på provet får man hem sitt certifikat inom en vecka. Lider man av läs- eller skrivsvårigheter kan detta ordnas. Meddela detta i samband med ansökan, så ser provledaren till att testet anpassas korrekt.

Arbeta utan certifikat?
Under sin lärlingsperiod har man inget certifikat, och måste därför arbeta tillsammans med en certifierad VVS-montör. Ingen seriös arbetsgivare anställer någon som inte klarat yrkesprovet, såvida det inte är en lärlingstjänst. Certifikatet är viktigt då försäkringsbolag i regel inte täcker arbeten utförda av en rörmokare eller VVS-montör utan giltigt certifikat. Det blir därmed väldigt dyrt för kunden om något blir felaktigt.